SEO case study – Ako sme zvýšili organickú návštevnosť o 1300 %

Blog

Čo keby sme vám povedali, že existuje spôsob, ako dostať návštevnosť, ktorá konvertuje lepšie ako PPC a reklamy na Facebooku, priamo na váš web.

Zaujímalo by vás to?

Chcete popri reklamách vybudovať stabilnejší traffic ako je platená reklama?

Skvelé! Presne to je SEO.

Potom je čas, aby ste sa dozvedeli o tom, ako SEO naštartovalo organický traffic na našom projekte.

SEO je proces hodnotenia webových stránok v hornej časti výsledkov vyhľadávania Google pre konkrétne vyhľadávacie dopyty.

To, čo robí SEO tak zaujímavým, je cielenosť návštevnosti, ktorú prináša.

Z organického vyhľadávania dokážete na svoj web poslať neuveriteľne veľký objem ľudí, ktorí sú pripravení na nákup.

Takáto návštevnosť je tá najžiadanejšia.

Je to veľmi odlišné od sociálnych stietí s nedostatočnou konverznosťou, ktoré na váš web posielajú návštevnosť, ktorá často konvertuje na veľmi nízkej úrovni (1 – 5 %).

Stručný prehľad

Tu je niekoľko rýchlych faktov o projekte, s ktorým sme spolupracovali:

 • Na SEO sme začali pracovať 1. 1. 2019
 • Hlavné zameranie projektu bolo fitness
 • Projekt je postavený na kvalitnej doméne

Web bol postavený na WordPresse a historická návštevnosť z organického vyhľadávania bola veľmi nízka.

V období pred začiatkom práce, 1. 12. 2018 – 31. 12. 2018, bola návštevnosť z organického vyhľadávania ibe 484.

Bolo jasné, že projekt v oblasti organickej návštevnosti potreboval výrazné zlepšenie.

Naša SEO stratégia

Pri navrhovaní stratégie SEO pre tento projekt sme vedeli, že musíme stanoviť striktnú stratégiu.

Základ bol jednoduchý SEO audit.

Museli sme zmonitorovať to, v akom stave sa projekt nachádza. Následne sme sa pustili do nášho typického postupu:

 • Analýza kľúčových slov
 • Technické SEO
 • Tvorba hodnotného obsahu
 • Budovanie kvalitných odkazov

Ak by sa všetko urobilo správne, ich doplnkové produkty by sme umiestnili na prvej stránke Google podľa množstva kľúčových slov „nákup“, ktoré generujú predaj.

Analýza kľúčových slov

Rozbor kľúčových slov je najdôležitejšou fázou každého štartu v SEO.

Je to proces identifikácie kľúčových slov na optimalizáciu webu tak, aby Google dokázal jednoducho pochopiť účel a tému stránky.

Bez kvalitného prieskumu kľúčových slov sa vo výsledkoch vyhľadávania nebudete zobrazovať na relevantné vyhľadávacie dopyty.

Na webe bolo v začiatkoch približne 35 článkov, ktoré bolo potrebné optimalizovať na nové kľúčové slová z analýzy KW tak, aby návštevnosť z vyhľadávania bola relevantná a premenila sa na predaj.

Analýza kľúčových slov pre tento projekt bola pomerne jednoduchý, pretože išlo o tému fitness a cvičenie. My sme jednoducho potrebovali nájsť relevantné kľúčové slová a ich hľadanosť.

V rozbore kľúčových slov sa nachádza mix informačného contentu a predajných článkov.

Aby bola analýza kľúčových slov čo najkvalitnejšia, prehľadali sme každú témy, aby sme sa uistil, že majú dostatočne vysoký objem vyhľadávania a nízku konkurenciu.

Keď sme identifikovali hlavné kľúčové slová každej témy, zamerali sme sa na identifikáciu sekundárnych longtailových výrazov každého hlavného výrazu z analýzy kľúčových slov.

Long-tail kľúčové slová sú kľúčové slová, ktoré sú dlhšie a majú vo väčšine prípadov tri, štyri alebo viac slov. Pretože obsahujú viac slov, majú tendenciu byť menej konkurenčné.

Ideálne je zacieliť na tieto menej konkurenčné slová. Neskôr môžete zo search console zistiť, ako sa týmto článkom darí a doplniť ich o ďalší obsah.

Keď bude vaša stránka získavať autoritu, budete sa na rôzne kľúčové slová umiestňovať stále rýchlejšie.

Poďme si povedať príklad:

Povedzme, že sa chcete umiestniť na kľúčové slovo:”rebriny”, ktoré vidíte na obrázku vyššie.

Rebriny sú dosť konkurenčný pojem, ktorého umiestnenie si zaberie dosť času a peňazí na linkbuilding.

Existujú však aj ďalšie dlhšie variácie tohto kľúčového slova, ktoré by ste mohli umiestniť v kratšom časovom horizonte, aby váš web získal návštevnosť z vyhľadávania čo najrýchlejšie.

Jeden longtail je napríklad: “drevené rebriny do bytu“.

Trik s týmito dlhšími kľúčovými slovami je v tom, že zacieľujete na „drevené rebriny do bytu“, stále zacieľujete aj na „rebriny“, pretože tento výraz sa nachádza aj v longtaile.

V krátkodobom horizonte budete získavať návštevnosť z dlhších slov „drevené rebriny do bytu”, zatiaľ čo z dlhodobého hľadiska, keď si vybudujete autoritu, budete získavať návštevnosť z konkurenčnejších kľúčových slov ako sú „rebriny”.

Technické SEO

Technické SEO je proces optimalizácie webu pre vyhľadávače.

Počas tejto fázy riešite všetky technické chyby, ktoré by mohli brzdiť výkonnosť vášho webu.

Pozrite si technické faktory, ktoré často riešime:

 • Nízka rýchlosť načítania webu
 • Stránky neprispôsobené pre mobilné zariadenia
 • Nefunkčné odkazy
 • Chybné redirecty
 • Duplicitný obsah
 • Nekvalitný obsah
 • Chýbajúce metadáta
 • Slabé interné prelinkovanie
 • Nekvalitné spätné odkazy

Hlavné kľúčové slovo (alebo jeho synonymum) by malo byť umiestnené v nasledujúcich oblastiach stránky:

 • Meta title
 • Meta description
 • URL adresa
 • H1 nadpis
 • H2, H3… (podnadpisy)
 • Alternatívny text obrázkov

Keďže sme web budovali od základov, nemal príliš veľa technických chýb, ktoré by bolo potrebné vyriešiť. Dávali sme si pozor už od začiatku. To však často nie je bežná prax pri klientských projektoch.

Všetky obrázky mali vyplnené alt tagy s kľúčovým slovom, na projekte nebol žiadny duplicitný obsah a web sa rýchlo načítal.

Najväčší pozor sme si dávali na to, aby sme sa vyhli “keyword stuffingu”. To znamená, že sme články nechceli preoptimalizovať.

Pri každom článku sme vytvorili originálne meta nadpisy a meta popisy. Dávali sme si pozor aby mali tieto texty správnu dĺžku a zobrazovali sa vo vyhľadávaní v celom znení. Ak sú príliš dlhé, nemusia sa zobraziť celé. To znižuje CTR (mieru prekliknutia), čo zhorší váš výkon.

Hneď v začiatkoch fungovania webu sme odoslali XML sitemapu. To tiež môže pomôcť Googlu ľahšie prechádzať web a indexovať novo vzniknuté stránky.

Tvorba obsahu

Vo svete SEO sa často hovorí: “content is king”. 

Kvalitný obsah vám umožňuje zacieliť na viac kľúčových slov a priviesť na váš web väčšiu návštevnosť.

Pomocou obsahu dokážete vytvoriť z vášho webu autoritatívny zdroj informácií vo vašom odvetví.

Ak chcete aby váš web bol skutočná autorita, musíte pokryť úplne celú oblasť. To znamená, že musíte vytvoriť kvalitný obsah na čo najviac tém, ktoré sú relevantné pre vašu oblasť.

Samozrejme, stále platí, že musíte mať vyriešený nákupný proces.

Nemá totiž zmysel privádzať na váš web väčšiu návštevnosť, pokiaľ ich nedokážete premeniť na zákazníkov.

Aby sme to dosiahli, vytvorili sme našu obsahovú stratégiu okolo toho, čo sa nazýva zúženie obsahu.

Strategická tvorba článkov, ktoré pokryjú celú oblasť vášho odvetvia, presne to je cesta k úspechu!

Články by mali byť napísané tak, aby postupne viedli zákazníka ku kúpe vášho produktu.

Cesta zákazníka k predaju je rozdelená do troch fáz:

Povedomie: Tieto články by mali jasne opísať daný problém alebo produkt. Ide o informačné články, ktoré budujú povedomie o danej téme. Mali by obsahovať čo najviac zaujímavých informácií.

Zváženie: Zákazník si jasne definoval svoj problém a v tejto časti zvažuje nákup. Mali by ste ho čo najviac presvedčiť, že váš produkt je to pravé, čo potrebuje.

Rozhodnutie: Zákazník je rozhodnutý nakúpiť, dajte mu zoznam tých najlepších produktov aby ste zvýšili šancu, že si jeden z nich kúpi.

Každá skupina článkov by mala byť navrhnutá tak, aby informovala návštevníka a posunula ho do ďalšej fázy nákupného procesu, až kým nebude pripravený uskutočniť nákup.

Cieľom kvalitného obsahu je rozšíriť základňu vašich čitateľov a premeniť ich na zákazníkov.

Linkbuilding

Budovanie odkazov je proces zabezpečenia odkazov z externých webových stránok na váš web.

Odkazy sú stále mimoriadne dôležitým faktorom, ktorý Google berie do úvahy pri určovaní poradia stránok vo výsledkoch vyhľadávania.

Čím viac kvalitných a relevantných odkazov smeruje na váš web, tým lepšie budú vaše výsledky.

Prvá skupina odkazov, ktoré sme zabezpečili, sú známe ako základné odkazy.

To sú to odkazy z profilov sociálnych sieťach, Google Business profilu a niekoľko kvalitných katalógov.

Aj keď to nie sú najsilnejšie odkazy, vytvárajú základnú dôveru v očiach Google. Povedia Googlu, že váš web je regulérna značka, ktorú by mal zahrnúť do výsledkov vyhľadávania.

Ďalej sme sa zamerali na zabezpečenie najdôležitejších odkazov. Ide o kontextové odkazy z kvalitných webov.

Pri takýchto odkazoch by ste si mali dávať pozor na dve veci:

Má web vysokú kvalitu a je relevantný pre webovú stránku klienta?

Tieto dve veci musia byť splnené. Ak by ste budovali nekvalitné odkazy z nerelevantných webov, nemalo by to vôbec žiadny zmysel.

Odkazy sme začali budovať postupne na stránky s najvyhľadávanejšími kľúčovými slovami.

Do týchto článkov sme následne pridali interné odkazy na ďalšie články aby sme posunuli “link juice” ďalej. To umožní rovnomerné rozloženie sily odkazu medzi ostatné články.

Budovanie kvalitných spätných odkazov je zaručený spôsob, ako vybudovať z vášho projektu autoritu v oblasti.

Výsledky

Organická návštevnosť webu neustále rastie.

Z návštevnosti 1 783 organických návštev v apríli 2019 sa web dostal až na na 25 889 v apríli 2020. To znamená, že organická návštevnosť stúpla o 1300 %!

X